•  

    Kontaktní telefon

    +420 596 633 121 - 122

  •  

    Kontaktní email

    info@d-design.cz

 

      

Zásady chování obchodní společnosti

Chování vyspělé akciové společnosti

Naše akciová společnost DALSELV DESIGN realizuje na trhu investičních celků projekční i výrobní dokumentaci, zajišťujeme výrobu a dodávky, montáž včetně zprovoznění i vyřízení všech nezbytných legislativních dokumentů převážně strojního zařízení pro hutní prvovýrobu. To představuje celou škálu oborů jako je výroba koksu, manipulace s materiálem a skladování materiálů, atd.

 

   Zásady chování obchodní společnosti 

 

 

Valná hromada

Představenstvo společnosti DALSELV DESIGN a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27.6.2016 v 11:00 hodin v sídle společnosti.

Zpráva představensta

Společnost DALSELV DESIGN a.s. je od 17.12.2012 členem podnikatelského seskupení koncernu, ve kterém existují vztahy mezi ovládajícími a ovládanými osobami a mezi společností DALSELV DESIGN a.s. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Zakázková náplň a kapacitní vytíženost firmy

Po úspěšném předání realizační dokumentace obsluhovacích strojů odběrateli TŽ Třinec a.s. a zpracování výrobní výkresové dokumentace zajišťujeme realizaci:
Výtlačného a pěchovacího stroje č. 8, KB 11 – ve stavu individuálních zkoušek, předání do trvalého užívání do konce června 2016,
Vodicího vozu č. 2, KB 11 a Převáděcího vozu KB 11 – v současné době ve stavu dodávek a montáže, uvedení do provozu v listopadu 2016 s předpokladem zkrácení původních termínů.

Číst dál...