•  

    Kontaktní telefon

    +420 596 633 121 - 122

  •  

    Kontaktní email

    info@d-design.cz

 

      

VALNÁ HROMADA

Představenstvo společnosti DALSELV DESIGN a.s. svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 15. 12. 2017 v 9:00 hodin v sídle společnosti.

Přiložené soubory: Pozvánka na VH – přístupna pouze pod heslem

Valná hromada

Představenstvo společnosti DALSELV DESIGN a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 19.6.2017 v 11:00 hodin v sídle společnosti.

Přiložené soubory: Výroční zpráva, Návrh na úhradu ztráty a Pozvánka na VH – přístupna pouze pod heslem

 

Přijetí za člena

Stali jsme se členy Hospodářské komory České republiky a tím i Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje. 

 

Předání strojů do trvalého užívání

Dne 25. 01. 2017 byl ukončen úspěšný zkušební provoz nového převáděcího vozu a rekonstruovaného vodicího vozu č. 2 na nové koksárenské baterii č. 11 v TŽ a. s. a oba stroje byly předány zákazníkovi do trvalého užívání.