online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888 slot gacor Obsluhovací stroje pro sypný provoz - DALSELV DESIGN
  •  

    Kontaktní telefon

    +420 596 633 121 - 122

  •  

    Kontaktní email

    info@d-design.cz

 

      

Obsluhovací stroje pro sypný provoz

 

Výtlačný stroj srovnávací

Pojíždí podél koksárenské baterie na strojové straně a zajišťuje otevření dveří koksovací komory, jejich očištění a po provedení cyklu jejich zavření.
Dále vytlačuje koks z koksovací komory, provádí očištění rámu dveří, srovnávání uhlí v komoře a další činnosti spojené s provozem koksovací komory a koksárenské baterie.

 

 

 

Vodicí vůz

Pojíždí podél koksárenské baterie na koksové straně. Hlavním úkolem je převedení žhavého koksu z koksovací komory do hasicího vozu. Tuto činnost zajišťuje svým pohybem výtlačná tyč z výtlačného stroje a na vodicím voze vodicí koš přisunutý na obložení koksovací komory, který překlenuje vzdálenost mezi komorou a hasicím vozem. Zařízení vodicího vozu snímají dveře koksovací komory, očistí dveře a rámy dveří a po vytlačení koksu a vrácení vodícího koše do základní polohy zavřou koksovací komoru.

 

 

 

Plnicí vůz

Pojíždí po kolejích na stropě koksárenské baterie, odebírá uhlí z uhelné věže, sejme víka plnicích otvorů, naplní koksovací komoru a nasadí zpět víka plnicích otvorů. Další pomocné operace a činnosti zajišťuje plnicí vůz v rámci technologického cyklu – obsluhuje (otvírá, zavírá) stoupačky, hydroinjektáž a čistí stoupačky.