online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888 slot gacor Nabídky a služby - DALSELV DESIGN
 •  

  Kontaktní telefon

  +420 596 633 121 - 122

 •  

  Kontaktní email

  info@d-design.cz

 

      

Nabídky a služby

Tvorba výkresové dokumentace pro externí firmy

 • zpracování výrobní dokumentace vč. 3D modelu dle dodané projekční dokumentace (ocelové konstrukce, rozvodny – kabiny, potrubní trasy, mechanické celky)

 

Specifikace výkresové dokumentace pro externí firmy:

 • zpracování příslušné projektové části DPS – technologického zařízení stavby – provozních souborů, dílčích provozních souborů, provozních jednotek
 • dokumentace bude zpracována ve složení technická zpráva, seznam strojů a zařízení, technologické schéma, nátěrová specifikace, sestavný výkres zařízení, dispozice, řezy
 • součástí dokumentace budou podklady pro navazující profese – zatěžovací údaje ocelových konstrukcí, stavební části, podklady pro silnoproud, slaboproud a MaR

 

Na základě zhotovené Dokumentace pro provedení stavby (DPS) nebo předaného 3D modelu provedeme:

 • vypracování výrobní výkresové dokumentace (výrobní sestavy, podsestavy, dílenské výrobní výkresy, technické zprávy pro výrobu a montáž) technologických provozních souborů nebo dílčích provozních souborů, provozních jednotek; dokumentace bude zpracována dle platných ČSN
 • vypracování dodavatelské dokumentace (manuály pro ovládání, pro údržbu, mazací plány, seznamy náhradních dílů, kompletace dokumentace jakosti…)

 

Dokumentace může být zpracována v jazyce:

 • českém
 • anglickém

 

Používaný CAD systém – Autodesk Product Design Suite 2016.

Výkresy budou vytištěny v obvyklých velikostech ISO A0 až A4, technické zprávy, kusovníky, seznamy strojů, nátěrové specifikace ve velikosti ISO A4.

Formáty souborů:

 • V digitální podobě budou výkresy dodány ve formátu „PDF“ nebo „DWG“
 • Textové soubory budou dodány ve formátech MS-Office nebo „PDF“