•  

  Kontaktní telefon

  +420 596 633 121 - 122

 •  

  Kontaktní email

  info@d-design.cz

 

      

Manipulace a úpravy sypkých hmot

Úpravy surovin, manipulaci a přípravu vstupních surovin – sypkých hmot realizujeme zejména v oblasti a oborech:

hutní prvovýroby

 • aglomerace
 • vysoké pece
 • koksovny
 • ocelárny

úpravny surovin (uhlí a rud)
elektrárny a teplárny
skladování, manipulaci a přípravu vstupních surovin – sypkých hmot

 • cementárny
 • lomy
 • pískovny
 • zemědělské podniky

Zařízení pro výše uvedené obory zahrnují:

celkové řešení od vstupu vytěženého produktu po jeho vytříděnou druhovou expedici
kompletní řešení dopravních cest včetně skladování
celkové řešení dopravy od příjezdu (vyklopení) paliva po dopravu ke kotlům

 • dopravní cesty
 • skládkové stroje
 • třídění a drcení
 • příprava vsázky (mletí, míchání)
 • úpravu a expedici
 • pojezdy strojů, vozů a vozíků
 • pohonné jednotky a pohony
 • potrubní systémy a potrubí, beztlaké i tlakové, podle zadání a potřeb zadavatele, kruhové tvarové, speciální
 • čerpání a rozvod tlakové vody
 • jeřáby a zvedací zařízení