•  

    Kontaktní telefon

    +420 596 633 121 - 122

  •  

    Kontaktní email

    info@d-design.cz

 

      

Koksárenské baterie se sypným provozem

 

Na stropě koksárenské baterie pojíždí „plnicí vůz“, který v uhelné věži odebírá uhelnou směs do zásobníků a tuto přes podavače a těsné potrubí (teleskopy) nasype do koksovací komory takzvanými plnicími otvory. Pro rovnoměrnost uhelné vrstvy vsázky je provedeno srovnání uhelné vrstvy zařízením umístěným na výtlačném stroji srovnávacím, tímto srovnáním se vytvoří prostor pro odvod (odtah) plynů vznikajících při koksovacím procesu (vypařování vlhkosti, zahřívání, karbonizaci) do dalších zařízení a potrubím se tento surový koksový plyn dopraví do chemické části koksovny.