•  

    Kontaktní telefon

    +420 596 633 121 - 122

  •  

    Kontaktní email

    info@d-design.cz

 

      

Koksárenské baterie s pěchovaným provozem

 

U tohoto provozu je uhelná vsázka z uhelné věže odebírána do zásobníků „výtlačného a pěchovacího stroje“ pojíždějícího po kolejích na strojové straně koksárenské baterie. Na tomto stroji je v pěchovací skříni pěchovacím zařízením vytvořen uhelný hranol o rozměrech potřebných pro správnou funkci při dalším pochodu koksování. Tento uhelný hranol je pomocí sázecí tyče vsazen do koksovací komory.