•  

    Kontaktní telefon

    +420 596 633 121 - 122

  •  

    Kontaktní email

    info@d-design.cz

 

      

Obsluhovací stroje pro pěchovaný provoz

 

Výtlačný a pěchovací stroj

Pojíždí podél koksárenské baterie na strojové straně, odebírá uhelnou vsázku do zásobníku (pro více komor najednou), upěchuje uhelný hranol.
Dále zajišťuje sejmutí dveří koksovací komory a jejich očištění, vytlačení koksu z komory a očištění rámu dveří. Po přesunu a ustavením osou sázecího ústrojí na osu obsluhované koksovací komory vsadí uhelný hranol do koksovací komory a po dalším přesunu uzavře komoru dveřmi.

  

 

Vodicí vůz

Mohou být shodné jako vodicí vozy pro sypný provoz a jsou řešeny podle prostorových, technologických i ekologických požadavků, případně předpisů.

 

 

 

 

 

Převáděcí vůz

Pojíždí po kolejích na stropě koksárenské baterie a zajišťuje technologicko-ekologické operace.
Otvírá i zavírá stoupačky a klapy, hydroinjektáž, čistí stoupačky a převádí plnicí plyny do jiné již obsazené komory.