•  

    Kontaktní telefon

    +420 596 633 121 - 122

  •  

    Kontaktní email

    info@d-design.cz

 

      

Skládkové stroje

Pro účely manipulace s materiálem, hlavně skladování a po zvážení všech okolností můžeme využít nabídky několika typů skládkových strojů:

 

Pásový zakladač a korečkový naběrač

 

 

Tyto stroje se používají pro venkovní skládky s potřebou velké kapacity a nejlepší provedené homogenity.

 

Portálové zakladače/naběrače

 

Sdružení pásového zakladače a korečkového naběrače do jednoho typu pro možnost úspor jednoho stroje, ale za cenu možností pouze zakládání nebo odebírání.

 

 

Boční shrnovače

 

Velkou výhodou tohoto typu je využití v krytých skladech pro možnost skladování materiálu bez působení povětrnostních vlivů.

 


Boční shrnovače/zakladače

 

Podobné využití jako předchozí typ s možností homogenizace zakládaného materiálu, kdy zakládání provádí stroj.

 

Kolesové zakladače/naběrače

 

Skládka s tímto sdruženým strojem je situována po obou stranách kolejiště, v jehož středu prochází skládkový pásový dopravník pro přísun materiálu na skládku i odsun nabraného materiálu s možností průběžného průchodu materiálu přímo do zásobníků.