•  

    Kontaktní telefon

    +420 596 633 121 - 122

  •  

    Kontaktní email

    info@d-design.cz

 

      

Obslužné provozy

Koksovna nejsou jen koksárenské baterie, ale její součástí jsou i další komplexy:

příprava vsázky (uhelná služba):

  • skladování uhlí
  • mletí
  • míchání
  • doprava do uhelné věže

hašení koksu (převážně mokré)

  • hasící věž
  • hasicí vůz
  • čerpadlovna
  • jímky a kaliště

koksová služba

  • koksová rampa na zhašený koks
  • třídírny koksu
  • úpravy koksu
  • nakládka produkce

chemická část koksovny

  • čištění a úpravy surového plynu
  • příprava topného plynu

- koksový
- směsný

  • odsíření plynu
  • úprava chemických produktů